ROTEX GS系列弹性体

      更新:2018-5-22 10:13:04      点击:
      • 品牌:   KTR
      • 型号:   ROTEX GS5/7/9/12/14/19/24/28/38/42/48/55/65/75
      • 市场价:   99-3000 元
      • 优惠价:   50-1500 元 (已有 0 人购买)
      • 在线订购   加入收藏
      产品介绍

          ROTEX® GS系列的弹性体以五种颜色区分不同硬度的弹性体,材质由软到硬。因此可根据扭转刚性、减震等性能很容易选择以适应于不同场合。ROTEX® GS弹性体主要有95/98SHA-GS和64SHD-GS两种,分别以红色和绿色进行颜色标记,材质为PUR聚氨酯。该弹性体主要型号有:ROTEX® GS 5、ROTEX® GS 7、ROTEX® GS 9、ROTEX® GS 12、ROTEX® GS 14、ROTEX® GS 19、ROTEX® GS 24、ROTEX® GS 28、ROTEX® GS 38、ROTEX® GS 42、ROTEX® GS 48、ROTEX® GS 55、ROTEX® GS 65、ROTEX® GS 75

      下面为不同颜色ROTEX® GS弹性体的详细介绍:


      更多产品
      正点注册 389| 262| 878| 754| 814| 611| 363| 956| 254| 282| 34| 438| 40| 142| 907| 746| 210| 332| 86| 577| 154| 106| 919| 385| 35| 540| 887| 393| 845| 627| 765| 923| 502| 42| 437| 30| 241| 196| 99| 745| 50|