RFN4061锁紧盘

      更新:2018-5-22 14:32:07      点击:
      • 品牌:   RINGFEDER
      • 型号:   RFN4061
      • 市场价:   99-50000 元
      • 优惠价:   55-30000 元 (已有 0 人购买)
      • 在线订购   加入收藏
      产品介绍

         概述:

         现代生产要求通过研发及设计的改进来达到降低成本、节约材料、简化生产工艺、缩短交货期等目的。

          传统的通过键与键槽来实现轴与轴套的连接方式己不能满足现代生产不断增长的需要。利用RINGFEDER胀紧套来连接轴与轴套是一个更好的选择。

          产品特点:

         节约材料、因为使用胀紧套连接可以用更小尺寸的轴和轴套 

          简化生产、适合现代传动系统、轴应力集中低 (应力集中系数) 

          可用标准工具方便地进行安装和拆卸、很适合传动不平稳的场合,如加速和制动 

          胀紧套连接完全避免了对轴和轴套的破坏,而键槽、销等的连接则会因剪切应力对轴和轴套造成破坏

          适合高速传动、对污垢不敏感、可重复使用、超载时打滑可对机械部件进行保护 (应避免重复打滑) 

          可按客户要求提供耐腐、防酸的胀紧套,可应用于食品、加工业、港口机械化学工业等  

          胀紧套连接的计算选型很简单

         订货描述示例:

      更多产品
      正点注册 462| 242| 313| 596| 399| 453| 651| 146| 206| 333| 881| 791| 221| 145| 845| 605| 16| 7| 24| 515| 151| 287| 41| 716| 24| 569| 876| 540| 461| 283| 99| 178| 99| 53| 527| 219| 450| 675| 328| 178| 857|